Overzicht

Fysiotherapie bij chronische klachten terug naar de basis verzekering?

24 februari 2021
fysiotherapie

Op dit moment zijn hiervan de eerste zorgproducten al terug in de basisverzekering (denk aan COPD, post-corona en artrose). De verwachting is dat we in de toekomst steeds meer chronische aandoeningen terug zullen vinden. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) pleiten voor opname en volledige vergoeding van alle oefen- en fysiotherapie voor chronische aandoeningen in de basisverzekering, juist omdat deze vorm van zorg veel dure behandelingen in de tweede lijn kan voorkomen. Doordat fysiotherapie en oefentherapie voor heel veel aandoeningen niet of slechts gedeeltelijk uit de basisverzekering wordt vergoed, kiezen veel patiënten (onnodig) voor de veel duurdere zorg in de tweede lijn die wél vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Patiënten kunnen zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie, maar deze verzekeringen worden steeds duurder en dus minder bereikbaar voor grote groepen. Het Zorginstituut adviseert de minister over toelating van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering (Systeemadvies). Op dit moment loopt het gesprek hoe om te gaan met het bewijs dat fysiotherapie effectief is. Het Ecorysrapport draagt daar nu substantieel aan bij door de effectiviteit van fysio- en oefentherapie aan te tonen op basis van nationaal en internationaal wetenschappelijk gebruikelijke en geaccepteerde methoden. Uit het onderzoek blijkt dat: - Voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is; - Oefen- en fysiotherapie potentie heeft de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren; met de inzet van oefen- en fysiotherapie andere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg of een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis, mogelijk voorkomen of vervangenkunnen worden; - Gebrek aan structurele financiering implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg staat. Voor nu is het afwachten wat voor invloed dit onderzoek heeft op de vergoedingen fysiotherapie, wel is duidelijk dat fysiotherapie voor steeds meer aandoeningen/klachten bewezen effectief is. Ervaar jij fysieke klachten? Twijfel niet en maak snel een afspraak bij jouw fysiotherapeut (036-7115381)

Robin Wendels Fysiotherapeut Lid LONA (Long Revalidatie Fysiotherapeut)

Tips & Tricks