Overzicht

ProActief in de wijk deel 8

30 november 2022
kinderfysio2

ProActief in de wijk deel 8

ProActief in de wijk deel 8

In 2018 is er door het Mulier instituut onderzoek geweest naar de leef en beweeg omgeving in Almere. Uit dit onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

-          De leefbaarheid in de gehele gemeente Almere en in Almere-Buiten wordt met een 6 beoordeeld.

-          Er is minder beweeg-sport en speelruimte in Almere-buiten West t.o.v. andere wijken en buurten in Almere.

-          73% vindt dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de buurt.

-          De openbare ruimten worden als gemiddeld beoordeeld.

-          23% van de ondervraagde vind dat sport- en speelveldjes onvoldoende zijn.

-          Plaats meer openbaar te gebruiken sporttoestellen, hardloop paden en zwemgelegenheden.

-          Verbeter de infrastructuur, de kwaliteit van paden en wegen moet verbeterd worden.

-          Almere-Buiten 1(Almere-Buiten West) behoort bij de 4 wijken met de minste sport-speel en beweegruimte.

-          Er is veel groen aan de randen van de wijk welke kansen biedt tot meer gebruik.

-          De beweeg-sport en speelvelden moeten efficiënt worden ingericht, waardoor zij voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Bij navraag blijkt dat er momenteel een hoop georganiseerd wordt in de wijken en buurten omtrent sporten en bewegen, echter lijkt dit momenteel niet voldoende afgestemd op de doelgroep (volwassene met overgewicht). Ook lijkt het erop dat de doelgroep onvoldoende op de hoogte is van wat er georganiseerd wordt in de buurt. Ben jij al op de hoogte? Weet jij waar je aansluiting kan vinden in de buurt en wijk omtrent het sporten met groepsgenoten?

De komende periode gaan wij bij ProActief initiatieven organiseren met als oogpunt het plezier terugvinden in bewegen! Wij zijn zoals eerder gemeld op zoek naar ambassadeurs, personen die het leuk vinden om dit samen met ons op te zetten en hierover willen meedenken. Op deze wijze kun je niet alleen jezelf, maar ook andere helpen!

Naast het reguliere sporten bij ProActief betekent het dat wij op zoek gaan naar andere manieren van sporten en bewegen op de praktijk of bij jou in de buurt!

Ik ga graag met jullie in gesprek om samen te onderzoeken hoe wij bewegen toegankelijker kunnen maken voor jullie!

P.S. over sport en beweegaanbod gesproken, zijn jullie al op de hoogte van de website https://sportencultuur.almere.nl/  Kijk hier eens naar! Volgende week hierover meer.

Onderstaand vinden jullie een grafische weergave van de beoordelingen van de verschillende voorzieningen in Almere-Buiten.

De openbare sport- en speelplekken worden beduidend slechter beoordeeld dan de overige categorieën.

 

 

1
Pro actief logo

Tips & Tricks