Overzicht

Dit was de week 06-08-2021

06 augustus 2021
THE WEEK

|| Verdubbeling aantal deelnemers GLI ||

Dit was de week 06-08-2021 || Verdubbeling aantal deelnemers GLI ||

Verdubbeling aantal deelnemers GLI
Vorige week publiceerde het RIVM de factsheet Gecombineerde leefstijlinterventie, met het nieuws dat het aantal deelnemers in zeven maanden is verdubbeld. De prominente rol van fysiotherapeuten bij de toepassing van dit tweejarig leefstijlprogramma, dat sinds 2019 is opgenomen in de basisverzekering, komt goed naar voren.

Er zijn inmiddels ruim 600 fysiotherapeut-leefstijlcoaches die de GLI aanbieden. Het preventieve karakter en het aanzetten en motiveren tot bewegen en een gezonde leefstijl sluiten immers goed aan bij fysiotherapie. Hoewel de deelnemersaantallen, ondanks de grote toename, nog bescheiden zijn en er nog knelpunten bestaan bij de implementatie, ontstaat uit de factsheet het hoopvolle beeld dat de GLI langzaam op stoom begint te komen.

In 7 maanden is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie verdubbeld van 8.646 unieke deelnemers (peildatum: 31 augustus 2020) naar 17.890 deelnemers (peildatum: 31 maart 2021). Deze verdubbeling geldt ook voor het aantal declaraties dat is ingediend bij zorgverzekeraars en het totale gedeclareerde bedrag. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  naar de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
Deze verdubbeling in deelnemers en declaraties geeft aan dat de uitvoering van de GLI op stoom begint te komen. Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek. De interventie wordt sinds januari 2019 vergoed via de basisverzekering.

Corona en deelname GLI
Uit de vorige rapportage over de GLI bleek dat er in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown, een dip was in het aantal nieuwe aanmeldingen. De terugval in het aantal nieuwe deelnemers tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie is tijdens de afgelopen maanden ingelopen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in de regelgeving toegestaan dat groepsbijeenkomsten ook digitaal mogen plaatsvinden. Hierdoor is het voor aanbieders van de GLI makkelijker geworden om groepsbijeenkomsten toch door te laten gaan, ondanks de COVID-restricties.Toename jongere deelnemers
In vergelijking met de eerste rapportage over de GLI in 2019 zijn de nieuwe deelnemers uit 2020/2021 gemiddeld iets jonger (gemiddeld 50 jaar in 2020/2021 en 52 jaar in 2019). Ook hebben de nieuwe deelnemers vaker een hoog opleidingsniveau (28% in 2020/2021 en 23% in 2019). Daarnaast is het aandeel van de deelnemers zonder chronische aandoeningen gestegen (56% in 2020/2021 en 44% in 2019).

Toename aanbieding GLI
Verder is het aantal zorgverleners dat de GLI aanbiedt het afgelopen jaar toegenomen. Het overgrote deel van de declaraties wordt nog steeds ingediend door zorggroepen en overige samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat zorggroepen lokaal of regionaal contracten hebben afgesloten met zorgverleners die de GLI aanbieden, zoals leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ) volgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de ontwikkelingen van de GLI en brengt twee keer per jaar gegevens uit de GLI-monitor naar buiten.

Ook bij ProActief bieden wij het GLI programma en merken wij dat de vraag naar dit product steeds meer toeneemt. Heb je ook interesse in de GLI, of wil je hier meer vanaf weten? Bel snel op naar onze receptie en maak vandaag nog een afspraak (036-7115381). 

Bron: rivm.nl

 

gfgeroigopeirnjg
Lotte Visser Crossfit trainer

Tips & Tricks