Overzicht

RIVM: GLI belangrijke oplossing tot gewichtsverlies

09 april 2021
DWDW

RIVM: GLI oplossing tot gewichtsverlies

Eind 2018 is het Preventieakkoord getekend. De ambitie op het gebied van minder overgewicht stelt dat in 2040 het niveau van overgewicht weer op dat van 1996 moet zitten. Dit is een fantastische ambitie. Maar daarvoor moet veel gebeuren. Eerder liet het RIVM in een rapport al zien dat het huidige pakket aan maatregelen waarschijnlijk niet genoeg is.

Daarom komt het RIVM nu met 10 aanvullende maatregelen opgesteld door experts om overgewicht te voorkomen en terug te dringen. Het RIVM komt hiermee op verzoek van het ministerie van VWS. 

Bekijk het rapport van het RIVM.De 10 aanvullende maatregelen zijn:

1. Gezonde voeding wordt goedkoper, door bijvoorbeeld geen btw op Schijf van Vijf-producten te heffen.


2. Het aantal verkooppunten van fastfood wordt binnen gemeenten verminderd. Ook mogen gemeenten fastfoodgelegenheden verbieden.


3. De suikertaks wordt ingevoerd op frisdrank en andere producten met toegevoegde suikers.


4. Het aandeel Schijf van Vijf producten in reclame-uitingen wordt verhoogd en marketing van producten buiten de Schijf van Vijf wordt verboden (ook in supermarkten).


5. Water wordt overal (in restaurants en kantines) gratis geserveerd.


6. Er komt een verbod op snoepautomaten in publieke plekken zoals (hoge) scholen, universiteiten en ziekenhuizen.

7. Het beweeggedeelte van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt voor iedereen gefinancierd, in elk geval voor mensen met een minimum inkomen!!

8. ‘True pricing’ wordt toegepast, dit betekent dat kosten voor gezondheid en milieu in de prijs van voeding worden doorberekend.

9. Er wordt belasting geheven op ultra-bewerkt voedsel.

10. Er worden afspraken gemaakt over het voedingsaanbod op de werkplek met werkgevers volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

 

bron: https://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/10-maatregelen-om-te-zorgen-voor-minder-overgewicht.aspx

gezondheid
Lotte Visser Crossfit trainer GLI leefstijlcoach

Tips & Tricks