Overzicht

Weekly Kick Off. 14-10-2019

14 oktober 2019
Proactief logo

Pilates

2x per week Pilates helpt beter maar niet sneller bij rugpijn

Naar non-farmacologische behandelingen bij lage rugpijn is veel onderzoek gedaan. Therapieën als manuele interventies, educatie, cognitieve gedragstherapie en sporten lijken allemaal de symptomen van mensen met nonspecifieke lage rugpijn te verbeteren. Toch is het effect van al deze interventies matig en wisselend. Een specifieke interventie die grotere verbetering in pijn intensiteit behaalt, is er nog niet. Pilates is een van de behandelingen die effectief kunnen zijn bij lage rugpijn. Uit eerder onderzoek bleek dat Pilates oefeningen effectiever zijn dan placebo interventies of educatie. Pilates is een specifiek soort oefening dat op de korte termijn matige verbeteringen in pijn en functioneren bewerkstelligt, en op de middellange termijn kleine verbeteringen. Het is daarbij nog niet duidelijk welke frequentie de pijnvermindering bij de patiënten versnelt. Het doel van deze studie was om te analyseren of verschillende wekelijkse frequenties bij de behandeling van lage rugpijn door middel van pilates een pijnvermindering bereikt van 30%, 50% en 100% en hoeveel weken hiervoor nodig zijn.

Methode

Deze studie is een secundaire analyse van een eerder gepubliceerd RCT, dat keek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de verschillende frequenties van Pilates. Aan dat onderzoek deden 269 patiënten mee. Zij waren ingedeeld in 4 groepen: een groep die een boek kreeg met adviezen, een Pilatesgroep die een keer per week training kreeg, een Pilatesgroep die twee keer per week training kreeg en een Pilatesgroep die 3 keer per week training kreeg. De belangrijkste resultaten van dit oorspronkelijke onderzoek waren dat alle Pilatesgroepen effectiever waren dan alleen het advies voor mensen met nonspecifieke lage rugpijn. Een frequentie van 2 keer per week was effectiever dan 1 keer per week, terwijl 3 keer per week geen toegevoegde meerwaarde meer had.

Aan deze secundaire analyse deden 222 mensen mee. Alleen de mensen die Pilates kregen werden geïncludeerd. Alle patiënten in de Pilatesgroepen kregen een individueel oefenprogramma met mat-oefeningen en apparaten. Het programma duurde 6 weken, dus afhankelijk van de frequentie kregen ze 6,12 of 18 behandelsessies. De sessies duurden 1 uur. De pijnintensiteit werd gemeten voor en na iedere sessie op een 11-punts numerieke schaal.

Resultaten

De groepen waren aan de start van de studie vergelijkbaar. De meeste mensen hadden al eerder behandeling gehad voor hun lage rugklachten en hadden een matig niveau van pijn en functioneren. De therapietrouw in de groepen was goed. In groep 1 en 2 was de opkomst 85%, in groep 3 was dit 82%. De resultaten laten zien dat alle pilates groepen 30%, 50% en 100% vermindering in pijn intensiteit op dezelfde snelheid nabehandeling behaalde. Bij alle andere vergelijkingen was er geen verschil tussen de verschillende frequenties.

Na de eerste behandelweek had in de tweede groep 91,9% van de patiënten en pijnreductie van 30%, in de derde groep dat was dit 89,2% en in de eerste groep 81,1%. Een pijnvermindering van 50% werd behaald bij 86,5% van de mensen in groep 3, 79,7% van de patiënten in groep 2 en 74,3% van de mensen in groep 1. Een verbetering van 100% werd behaald in 44,6% van de mensen in groep 3,  en 37,8 procent van de mensen in groep 2 en 29,7% van de mensen in groep 1.

Conclusie en opmerkingen

De resultaten laten zien dat alle wekelijkse frequenties van pilates en reductie in pijn behaalde van 30%, 50% en 100% op dezelfde snelheid tijdens de behandeling. Hierin waren geen significante verschillen tussen de groepen te zien. In deze studie werd niet gekeken naar de effectsize van de pijnvermindering. De onderzoekers vergeleken alleen het aantal weken dat nodig was om een pijnreductie van 30%, 50% of 100% te behalen. Zij concluderen dat een pijn reductie van 30%, 50% of 100% haalbaar is door middel van pilates, maar dat de frequentie niet zoveel uit maakt, en dat het vooral afhankelijk is van de voorkeuren van de patiënt of de therapeut.

Als we het oorspronkelijke onderzoek en het huidige combineren  luidt de conclusie: 2x per week is effectiever dan 1x per week, en 3x heeft ten opzichte van 2x geen meerwaarde. De snelheid van het behaalde resultaat is echter onafhankelijk van de weekfrequentie.

Fitness
Kim Lammers Praktijkmanager TIGRA manager Sportfysiotherapeut Bedrijfsfysiotherapeut

Tips & Tricks