Overzicht

Weekly Kick Off. 28-10-2019

28 oktober 2019
Proactief logo

Werkplezier bevordert werkproductiviteit bij migraine

Weekly Kick Off. 28-10-2019

Hoofdpijn gerelateerde beperkingen in functioneren, werktevredenheid en arbeidsproductiviteit hangen nauw samen bij mensen met migraine. Vooral mensen die zich erg beperkt voelen, zijn minder tevreden met hun werk, wat de productiviteit negatief beïnvloedt. Dat concluderen onderzoekers na een studie onder bijna 100 mensen met migraine.

Migraine is wereldwijd een belangrijke oorzaak van beperkingen in functioneren. Mensen die met migraine te maken hebben zijn daardoor regelmatig niet in staat om te werken. Daarnaast gaat migraine relatief vaak samen met andere aandoeningen, als depressieve en angstige gevoelens. Migraine is een cyclische aandoening, waarbij tijdens acute aanvallen de juiste zorg nodig is. Tijdens een migraine-aanval zorgen pijn, misselijkheid en andere symptomen voor beperkingen in het functioneren op werk en op sociaal gebied. Dit kan de kwaliteit van leven van mensen met migraine aanzienlijk verminderen.

Volgens de sociaal cognitieve theorie beïnvloeden positieve copingstrategieën de ervaren zelf-effectiviteit van patiënten. Dit hangt weer nauw samen met de ervaren beperkingen en in hoeverre iemand zich aan kan passen aan de medische ziekte. Als de beperkingen als groot worden ervaren, heeft dit effect op activiteiten in het dagelijks leven en werkproductiviteit.

De mate van tevredenheid met het werk kan invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van werknemers en kan ook de productiviteit beïnvloeden. Eerdere onderzoeken laten zien dat de werktevredenheid lager is bij mensen met ernstige psychologische stress en significant gerelateerd is aan psychosomatische problemen. Er zijn aanwijzingen dat migraine ook negatief geassocieerd is met werktevredenheid en arbeidsproductiviteit. In deze studie kijken de onderzoekers naar de relatie tussen ervaren beperkingen, werktevredenheid en arbeidsproductiviteit.

Methode

De onderzoekers includeerden volwassenen die poliklinisch werden behandeld met OnabotulinumtoxinA voor chronische migraine.

De volgende metingen werden gedaan:

Hoofdpijngerelateerde beperkingen met de Italian Perceived Disability Scale (IDPS). Dit is een zelfgerapporteerde vragenlijst met 20 items, en scores op een 5-punts Likertschaal. De vragen gaan voornamelijk over wat mensen zelf vinden van hun beperkingen en autonomie in relatie tot de hoofdpijn.
Werktevredenheid met de Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire—Work Subscale (Q-LES-Q). Deze lijst bestaat uit 12 items, ook gescoord op een Likertschaal.
Arbeidsproductiviteit en – prestaties met de EndicottWork Productivity Scale (EWPS). Deze vragenlijst met 25 vragen gaat in op de attitudes en het gedrag rondom het werken, met vragen als “hoe vaak doe je geen werk op tijden dat er wel verwacht wordt dat je werkt?”
Resultaten

Aan het onderzoek deze 98 mensen mee, waarvan 85 vrouwen en 13 mannen. De gemiddelde leeftijd was 48,3 jaar. Geen van de patiënten had andere medische problemen.

Er was een significante relatie tussen de ervaren beperkingen in functioneren en werktevredenheid, net als tussen ervaren beperkingen en productiviteit én als tussen werktevredenheid en productiviteit. De relatie tussen ervaren beperkingen en productiviteit werd gemedieerd door werktevredenheid.

Conclusie en opmerkingen

De auteurs concluderen dat de 3 factoren -beperkingen, tevredenheid en productiviteit- met elkaar samenhangen, met werktevredenheid als sleutelfactor hierin. De mate van werktevredenheid beïnvloedt de impact van de hoofdpijn gerelateerde beperkingen op arbeidsproductiviteit. Deze uitkomsten sluiten aan bij al bestaande literatuur; ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat werkplezier een gunstige invloed heeft op bijvoorbeeld stress- en vermoeidheidsklachten.

WPO
Kim Lammers Praktijkmanager TIGRA manager Sportfysiotherapeut Bedrijfsfysiotherapeut

Tips & Tricks