Aanvullende informatie

Fysio- en oefentherapeuten zijn gebonden aan verschillende wet- en regelgeving. Ook als cliënt heb je bepaalde rechten en plichten.

Ik wil

meer lezen

Privacy en wetgeving

Jouw fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen worden door de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uiteraard gaat de fysiotherapeut zorgvuldig met jouw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wetgeving een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderaan de pagina kun je het document inzien.

Data

Wij versturen geanonimiseerde data naar de Landelijke Database van het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie. Indien je dit niet wilt kun je dit aangeven bij jouw fysiotherapeut.

Tevredenheidsonderzoek (PREM)

Wij horen graag  of je tevreden bent over de werkwijze en benadering van onze fysiotherapeuten. Daarom ontvang je van een onafhankelijke organisatie (Qualiview) een vragenlijst (PREM).  Wij vragen jouw toestemming voor het doorgeven van jouw e-mailadres zodat je benaderd kan worden om deel te nemen aan het onderzoek. je mag dit uiteraard altijd weigeren. Verdere informatie over het onderzoek kun je vinden op www.qualizorg.nl.

Spelregels

Bij ProActief draait het om jou, maar omdat zo goed mogelijk te doen maken we graag wat afspraken met elkaar:

  • Sporten doe je in sportkleding met schone sport­schoenen. Een schone handdoek heb je bij je om de grootste zweetdruppels op te vangen.
  • Roken? Dat mag alleen buiten. En als je het ons vraagt liever helemaal niet.
  • Huisdieren vinden we leuk, maar ze mogen niet mee naar binnen. Jouw aangelijnde hulphond is welkom, laat het ons wel even weten.
  • In onze kleedkamers staan kluisjes waar je gratis gebruik van kunt maken. Gebruik ze, want wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van jouw spullen.
  • Neem je een mobiele telefoon mee naar binnen? Zet hem dan het liefst op stil. Selfies vinden we gezellig, maar liever niet in de kleedkamers. Gezellig appen met je vrienden mag natuurlijk, maar houd de apparaten niet te lang bezet door je tijd te besteden aan scrollen op instagram.
  • Bij de receptie is een AED aanwezig. Meld het ons als je niet gereanimeerd wilt worden.
  • Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan hebben we toestemming van jou en van jouw ouders nodig om te mogen behandelen. Neem dus (één van) jouw ouders mee naar de eerste afspraak.
  • Afspraak melden? Graag minimaal 24 uur voorafgaand aan jouw afspraak. Bel ons binnen onze openingstijden of stuur een mail. Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
Documenten

Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB)
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Algemene voorwaarden Fysiotherapie