Fibromyalgie

Fibromyalgie kan grote invloed hebben op jouw functioneren. ProActief heeft daarom een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met fibromyalgie. Het programma heeft als doel jou te leren voldoende te bewegen en dat vooral te blijven doen, want bewegen is noodzakelijk voor een goede gezondheid.

Ik wil

meer lezen

Doel

Heb je moeite met bewegen vanwege de klachten? Ben je bang om pijn te krijgen als je gaat bewegen? Denk je dat de fibromyalgie toeneemt als je gaat bewegen? Bewegen is gezond en helpt de problemen bij fibromyalgie te verminderen. Tevens vermindert bewegen de kans op hart- en vaatziekten.

Fibromyalgie is grillig. Klachten als pijn, slapeloosheid en vermoeidheid verschillen van dag tot dag. Met dit beweegprogramma leer je zo goed mogelijk omgaan en functioneren met fibromyalgie. Het programma is erop gericht jou te laten zien wat je allemaal wel kunt. Met dit rustig en verantwoord opgebouwde programma breng je jouw functioneren op een hoger peil.

Inhoud van het programma

Middels een intakegesprek wordt gekeken of je in aanmerking komt voor het beweegprogramma. Het beweegprogramma duurt 24 weken. Trainingen vinden 2 keer per week op vaste tijden plaats en duren 1 uur. De doelen van het beweegprogramma worden individueel afgestemd, maar het programma wordt in groepsverband gegeven. Tijdens de trainingen is een gespecialiseerd fysiotherapeut aanwezig om jou te begeleiden.

Verzekering

Voor dit beweegprogramma is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Ben je aanvullend verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar dan wordt het programma in de meeste gevallen geheel vergoed (met uitzondering van de eigen bijdrage). De vergoeding van het beweegprogramma Fibromyalgie bij andere zorgverzekeraars verschilt per verzekeraar en aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor dus jouw verzekeringspolis.

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kun je ons contactformulier invullen en er wordt contact met jou gezocht voor het maken van een afspraak. Je kunt ook zelf contact opnemen met ons via telefoonnummer 036-7115381 voor het maken van deze afspraak.