Oefentherapie Mensendieck

Veel van onze dagelijkse handelingen en bewegingen zijn dermate gewoon geworden, dat je je niet meer bewust bent van hoe je nu daadwerkelijk beweegt gedurende de dag. De oefentherapeut Mensendieck zet jou letterlijk voor de spiegel neer en laat je zien en voelen hoe je beweegt gedurende de dag en welke relatie dit heeft met jouw lichamelijke klachten.

Ik wil

meer lezen

Met welke klachten naar een Oefentherapeut?

Een pijngevoel of een beperking in het bewegen kan zich voordoen in elk lichaamsdeel.

Een oefentherapeut helpt jou bij:

  • Houdingsproblematiek
  • Arbeidsgerelateerde klachten
  • Ademhalingsklachten
  • Spanningsklachten
  • Chronische klachten
  • Gedragsmatige klachten
  • Instabiliteitsklachten
  • Scoliose
  • Bechterew
Vergoedingen voor Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij de ene zorgverzekeraar kun je je verzekeren voor een bepaald budget, terwijl de ander uitgaat van een maximaal aantal behandelingen. Wanneer je niet verzekerd bent voor oefentherapie, maar wel naar de oefentherapeut gaat, zijn de kosten voor eigen rekening. Heb je een indicatie voor chronische oefentherapie? Dan heb je altijd een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig en heb je  vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Wil je dit (gedeeltelijk) vergoed krijgen, dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Informeer bij jouw verzekeraar naar de voorwaarden.

Over zorg die wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, betaal je geen eigen risico. Heb je chronische oefentherapie uit de basisverzekering, dan betaal je wel eigen risico.