PROACTIEF IN DE WIJK DEEL 11

ProActief in de wijk
Het integraal zorg akkoord:
De zorg moet veranderen, de zorg staat onder druk en ons huidige zorgsysteem is waarschijnlijk niet houdbaar voor de toekomst. In mijn vorige blogs heb ik al laten zien dat veel van de huidige zorg niet efficiënt is of wij de personen die bereikt moeten worden niet weten te bereiken.

De overheid stuurt ook steeds meer aan op de inzet van integrale zorg en preventie, hoe dit er precies uit ziet vertel ik jullie graag in mijn onderstaande uitleg.

De toegankelijkheid

De vraag stijg sneller dan het aanbod. Wij worden ouder en leven langer met meer fysieke (chronische) aandoeningen. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer zorgvraag terwijl het aanbod in de zorg achterblijft. In de zorg komen wij letterlijk steeds meer handen te kort.

Onvoldoende samenwerkingen

De verschillende sectoren (Sport, zorg en welzijn, sociaal etc.) werken onvoldoende samen en zijn nog teveel eilandjes. De blik op gezondheid veranderd, gezondheid is al langer niet meer de aan- en/of afwezigheid van aandoeningen maar kent uitgangspunten als eigen regie, zelfmanagement en zingeving. Om tot persoonsgerichte zorg- en/of hulp te komen moeten deze domeinen meer gaan samenwerken.

De kwaliteit

Door de toenemende druk komt ook de kwaliteit van de zorg onder druk te staan. Niet alle zorg is nog aantoonbaar effectief. Bij bepaalde aandoeningen doen andere landen het zelfs beter dan wij in Nederland, een pijnlijke constatering. Een andere benadering van onze gezondheidszorg is daarom noodzakelijk.

In de volgende post ga ik hier nog verder op in.

Danny Koster

Onze laatse

tips & tricks

Tips & tricks